Trifolium fragiferum / Jordbærkløver (VU)

VU
Sårbar
BB 08 0048 / Trifolium fragiferum / Jordbærkløver
X
 
Trifolium fragiferum / Jordbærkløver (VU)
Jordbærkløver (Trifolium fragiferum), med sine karakteristiske frukter. Jordbærkløver er knyttet til havstrandenger i sørøst i Norge. Den har gått sterkt tilbake eller forsvunnet fra mange steder. Tilbakegangen skyldes i hovedsak gjengroing av strandenger og strandnære fuktige enger etter opphør av beite og slått, samt nedbygging, grøfting og utfylling.
Gressholmen-Rambergøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
15.08.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2582x3774px)
BB 08 0048