Antall bilder funnet: 243
SR0_2758 / Vicia lathyroides / Vårvikke
BB 12 0322 / Bombus hortorum / Hagehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
BB 15 0173 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
KA_150812_10 / Vicia pisiformis / Ertevikke
KA_220531_35 / Anthus pratensis / Heipiplerke <br /> Lupinus nootkatensis / Sandlupin
SR0_2756 / Vicia lathyroides / Vårvikke
SIR_6049 / Trifolium aureum / Gullkløver
BB 15 0244 / Bombus sylvarum / Enghumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 15 0136 / Bombus distinguendus / Kløverhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
SIG_8972 / Polygala vulgaris / Blåfjær
BB 15 0157 / Bombus subterraneus / Slåttehumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB 05 0147 / Trifolium montanum / Bakkekløver
KA_220531_32 / Anthus pratensis / Heipiplerke <br /> Lupinus nootkatensis / Sandlupin
BB 05 0150 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
BB_20200716_0183 / Galium verum / Gulmaure <br /> Pinus sylvestris / Furu <br /> Trifolium repens / Hvitkløver <br /> Veronica spicata / Aksveronika
BB 06 0054 / Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 05 0146 / Trifolium montanum / Bakkekløver
KA_220531_34 / Anthus pratensis / Heipiplerke <br /> Lupinus nootkatensis / Sandlupin
BB 05 0145 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
SIR_1593_2 / Hippocrepis emerus / Buskvikke
X