Bufo bufo / Nordpadde

BB 06 0032 / Bufo bufo / Nordpadde
X
 
Bufo bufo / Nordpadde
Paddepar som må krysse en vei på vår-vandringen til yngeldammen. Veier er effektive barrierer for amfibier som vandrer mellom overvinringsplass og yngeldam. Ofte blir en stor del av dyrene som skal krysse overkjørt. Bygging av nye veier og økning i trafikkmengde kan således splitte opp leveområder og øke dødligheten så mye at bestander blir truet.
Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norway
06.05.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2557x1945px)
BB 06 0032