Mergellus albellus / Lappfiskand

BB 05 0362 / Mergellus albellus / Lappfiskand
X
 
Mergellus albellus / Lappfiskand
Lappfiskand er en ganske sjelden fugl som hekker i klare sjøer og stille vassdrag i nordlige taiga. I Norge hekker den bare regelmessig i Øst-Finnmark. Arten sees fåtallig på trekk i Norge, på vei til og fra overvintringsområdene i Mellom-Europa. Noen få fugler overvintrer lengst syd i landet. Her en lappfiskand hann som raster under trekket.
Østensjøvann naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
22.04.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (824x1237px)
BB 05 0362