Alca torda / Alke (VU)
Uria aalge / Lomvi (CR)

VU
Sårbar
CR
Kritisk truet
KA_08_1_1086_w / Alca torda / Alke <br /> Uria aalge / Lomvi
X
 
Alca torda / Alke (VU)
Uria aalge / Lomvi (CR)
Lomvien hekker nesten utelukkende i bratte klippevegger eller på utilgjengelige øyer eller i havet. Bjørnøya er den viktigste hekkeplassen for lomvi på Svalbard og i Barentshavet for øvrig, men den heller også spredt fra Vest-Agder til Finnmark. 90% av bestanden finnes i Nord-Norge. Bestanden i Fastlands-Norge har hatt en katastrofal utvikling med mer enn 90 % bestandsnedgang i siste 30 års periode. Arten er svært utsatt ved nedgang i relevante fiskebestander. Også svært utsatt for oljesøl og fiskeredskaper. Her er lomvien fotografert i Østersjøen på Stora Karlsø i Sverige. Alke (Alca torda) hekker i kolonier i utilgjengelige streinsprekker og på klippehyller. I Norge er den vanlig langs kysten fra Møre og Romsdal og nordover. Her er den imidlertid fotografert i Østersjøen på Stora Karlsø i Sverige. (kilde: bl.a. www.artsdatabanken.no)
Stora Karlsø, Gotland, Gotland, Sweden
20.05.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x2592px)
KA_08_1_1086_w