BB 15 0067
X
 
Marin forsøpling har blitt et stort miljøproblem. For eksempel setter fugler, sjøpattedyr, hummer og andre dyr seg fast i redskaper og skades av plast de spiser. Plast bidrar til forurensing av verdenshavene, tas opp i næringskjeden og blir sannsynligvis til slutt en del av vår mat. Bildet viser en biologisk verdifull strandeng i en poll før rydding av plastsøppel. Området er både en del av skjærgårdsparken med sikrede friluftsområder i Aust-Agder og inngår i Raet nasjonalpark.
Spekbukta, Ytre Lyngør, Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7290x4605px)
BB 15 0067