Antall bilder funnet: 494
BB_20190930_0334
BB 12 0029 / Quercus robur / Sommereik
BB_20191214_0040 / Picea abies / Gran
BB 12 0026
BB 15 0639
BB 12 0547 / Quercus robur / Sommereik
BB 14 0189 / Alle alle / Alkekonge
BB_20190930_0316
BB 15 0439
BB_20160101_0253 / Picea abies / Gran
BB_20160123_0082 / Picea abies / Gran
BB_20190930_0332
BB_20180609_0682 / Anser anser / Grågås
BB 15 0062
BB 07 0070 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Sedum acre / Bitterbergknapp
BB_20171101_0008 / Fraxinus excelsior / Ask
BB_20190930_0333
BB_20191214_0040-2 / Picea abies / Gran
BB_20160123_0083 / Picea abies / Gran
BB 12 0027 / Quercus robur / Sommereik
X