Haliaeetus albicilla / Havørn

KA_211029_6 / Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Haliaeetus albicilla / Havørn
Lakseoppdrett er en viktig næringsvei langs kysten vår. Næringen står imidlertid ovenfor store utfordringer blant annet når det gjelder å hindre rømning, hindre spredning av fiskesykdommer til villaks og holde lakselusnivået på et lavt nivå. I forgrunnen står det et havørnpar på en holme.
Vikna, Røyrvik, Trøndelag, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5464x8192px)
KA_211029_6