Lissotriton vulgaris / Småsalamander

BB_20200426_0120 / Lissotriton vulgaris / Småsalamander
X
 
Lissotriton vulgaris / Småsalamander
Småsalamander formerer seg i næringsrike dammer og myrtjern. De voksne dyrene vandrer til dammene i april/mai og opp fra dammene i når de er ferdige med parring og egglegging i juni-august. Gjenfylling av dammer, forsuring, forurensning og utsetting av fisk er noen av faktorene som har resultert i at den har vært i tilbakegang. Bildet er tatt under kontrollerte forhold.
Solåsen, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2641x1519px)
BB_20200426_0120