Somateria spectabilis / Praktærfugl

BB 12 0460 / Somateria spectabilis / Praktærfugl
X
 
Somateria spectabilis / Praktærfugl
Praktærfuglen er en arktisk dykkand i nær slekt med ærfugl. Hunnfuglen er svært lik ærfuglhunnen, mens hanner i praktdrakt har umiskjennelig orrangegul nebbknøl, lillarødt nebb og blålig isse og nakke. Praktærfugl hekker i de høyarktiske delene av Nord-Amerika og Russland, samt mer fåtallig på Grønland og Svalbard. Den er bare funnet hekkende ytterst få ganger i fastlands-Norge, men er relativt vanlig i Nord-Norge om vinteren. Bildet viser praktærfugl i flukt.
Vardø by, Vardø, Finnmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2353x1569px)
BB 12 0460