Podiceps grisegena / Gråstrupedykker

BB_20160402_1521 / Podiceps grisegena / Gråstrupedykker
X
 
Podiceps grisegena / Gråstrupedykker
Gråstrupedykker er en forholdsvis stor dykker. Om sommeren har den kastanjebrun hals, og svart kalott og nakke. Det grå hake- og kinnpartiet lyser på lang avstand. Om vinteren forsvinner den brune halsfargen. Gråstrypedykker har en østlige utbredelse i Europa, der den hekker i næringsrike våtmarker. Det finnes relativt små hekkebestander i Danmark og Sverige, samt at noen få par hekker i Norge (Troms). I vinterhalvåret fra september til april er arten ganske vanlig forekommende langs store deler av norskekysten nord til Troms. Bildet viser gråstrupedykker på hekkeplass i sommerdrakt.
Hornborgasjøen, Skara, Västra Götaland, Sweden
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3780x4725px)
BB_20160402_1521