Cypripedium calceolus / Marisko (NT)

NT
Nær truet
KA_160604_91 / Cypripedium calceolus / Marisko
X
 
Cypripedium calceolus / Marisko (NT)
Marisko er en av våre flotteste blomster og den er fredet. Den blir også kalt fruesko og olavsbolle. Marisko er knyttet til kalkrik og lysåpen lågurtskog. Marisko finner du på Østlandet, Nordmøre, Trøndelag og mye av Nord-Norge. Den er funnet opp til Porsanger i nord. Her er den fotografert i Strykenåsen naturreservat.
Strykenåsen, Nedre Eiker, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3649x5474px)
KA_160604_91