Bombus terrestris / Mørk jordhumle

BB 13 0382 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle
X
 
Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Mørk jordhumle som sanker nektar på hageplnaten løvemunn i bed i Oslo sentrum. Mørk jordhumle er den største og kraftigste av jordhumlene og har mørkere, mer oransjefargete bånd på krage og bakkropp enn de andre jordhumlene. Arten ble i Norge påvist for første gang på 1950-tallet og har ekspandert nordover de siste årene. Den er nå svært vanlig i bynære strøk i Sør-Norge og Trøndelag. Arten brukes hyppig som bestøver i veksthus. Kilde: Artsdatabanken
7-juni-plassen, Oslo sentrum, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1759x2870px)
BB 13 0382