Caltha palustris / Bekkeblom

BB 14 0089 / Caltha palustris / Bekkeblom
X
 
Caltha palustris / Bekkeblom
Elv om er lagt i kulvertrør under turveien. Slike rør kan være en barriære for enkelte organismer. Elver og bekker bør derfor heller legges i bru.
Ljanselva v/Skullerud, Oslo, Oslo, Norway
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4256x2737px)
BB 14 0089