Entoloma prunuloides / Melrødspore (NT)

NT
Nær truet
SIR_7292 / Entoloma prunuloides / Melrødspore
X
 
Entoloma prunuloides / Melrødspore (NT)
Melrødskivesopp synes å være sterkt knyttet til kalkrike naturbeitemarker og andre åpne grasmarker, er dessuten funnet noen få ganger i kalkskog som på bildet.
Jønnevall, Skien, Telemark, Norway
02.09.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2598x3984px)
SIR_7292