Betula pendula / Hengebjørk

BB 05 0345 / Betula pendula / Hengebjørk
X
 
Betula pendula / Hengebjørk
Bred kantsone med restaurert gammel kulturmark og spredte trær og busker langs et bekkeløp. Slike tiltak kan ha stor betydning for mange arter knyttet til gammel kulturmark og våtmarksmiljøer, som forsvinner som følge av gjengroing og intensivering av jordbruksdriften.
Kirkeby, Maridalen landskapsvernområde, Oslo, Oslo, Norway
22.05.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2988x1765px)
BB 05 0345