Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille (EN)

VU
Sårbar
EN
Sterkt truet
KA_06_1_0838 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille (EN)
Dragehodeglansbille er kun kjent fra indre Oslofjord i hele Skandinavia. Habitatene er i tilbakegang pga utbyggingspress og stor tråkkbelastning, men arten er relativt vanlig i det svært begrensede utbredelsesområdet. Billen er knyttet til planten dragehode som også har en begrenset utbredelse og er en kravstor og kalkkrevende karplante som vokser i artsike strandberg og slåtteenger.
Brønnøya, Asker, Akershus, Norway
05.07.2006
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_06_1_0838