Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke (CR)

CR
Kritisk truet
KA_06_1_1342 / Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke
X
 
Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke (CR)
Den antatt utryddete arten Storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) ble gjenoppdaget på Romeriksåsenei Styggdalen i 2001. Her ble det gjort flere funn av denne arten og et stort antall andre sjeldne og sårbare arter i en gammel, dødvedrik granskog på høy bonitet. Dette er en type miljø som man antar arten er knyttet til. Den står oppført på den norske rødlista (2006).
Styggdalen, Nannestad, Akershus, Norway
14.09.2006
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_06_1_1342