Limnadia lenticularis (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110105_0331 / Limnadia lenticularis
X
 
Limnadia lenticularis (EN)
Det lille krepsdyret Limnadia lenticularis er knyttet til kystnære beitemarker med temporære dammer. Dyrene er spesialtilpasset lokaliteter som tørker ut i løpet av sommeren, og eggene kan overleve lange perioder, opp til flere år, uten vann. I Norge er kun en snau håndfull lokaliteter kjent, men nylige undersøkelser i Sverige viser at den kan være vanligere, eller i hvert fall mer utbredt, enn antatt. Dyret er fra samlingen til Kjell Magne Olsen. Kilde: http://biolitt.biofokus.no/rapporter/sis-rapport/Limnadia_lenticularis.pdf
Norway
05.01.2011
Kim Abel
Digitalt (3456x4346px)
KA_110105_0331