Aruncus dioicus / Skogskjegg (HI)

HI
Fremmedart
Høy risiko
BB 10 0386 / Aruncus dioicus / Skogskjegg
X
 
Aruncus dioicus / Skogskjegg (HI)
Skogskjegg er en høyvokst flerårig plante i rosefamilien med hvite blomster, som hører naturlig hjemme sør i Europa og deler av Asia og Nord-Amerika. Bildet viser skogskjegg som har den spredd seg inn i rik eddelløvskog langs en av Oslos vassdrag, og utgjør der et alvorlig problem for den naturlige vegetasjonen. Skogskjegg er en populær hagestaude som har vært dyrka i norske hager i ca 200 år. Arten er nå etablert i alle fylker nord til og med Troms, og fyller nesten sitt potensielle areal, men med stort potensial for videre fortetting. Den naturaliseres i stort omfang i nesten alle friske til fuktige, middels til meget næringsrike skogtyper og er meget ekspansiv, med effektiv fortrengning av stedegne arter. Kilde: Artsdatabanken.
Frognerbekkdalen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x1688px)
BB 10 0386