BB_20170620_0107
X
 
Gjenåpnet naturlikt bekkeløp i urbant miljø. Gjenåpning av bekkelløp regulerer avrennningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold.
Tidemannsparken, Hovinbekken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4912x7360px)
BB_20170620_0107