SIG_3931
X
 
Bratte sørvendte skrenter langs Bandak. Liene har stor dekning av varmekjære- og rike skogtyper som edelløvskog og kalkfuruskog. Mange varmekjære planter har sin innlandsgrense her.
Ivarflaten, Tokke, Telemark, Norway
09.06.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4797x3202px)
SIG_3931