Mytilus edulis / Blåskjell

BB_20170719_0034 / Mytilus edulis / Blåskjell
X
 
Mytilus edulis / Blåskjell
Tidevannstrøm med blåskjellbanke som delvis blottlegges ved fjære sjø. Blåskjell er en musling som kan bli opptil 10-15 cm lang og består av to skjell som lukkes og åpnes ved hjelp av to lukkemuskler. Blåskjell finnes fra Middelhavet i sør, til Barentshavet i nord. Muslingen er svært utbredt langs norskekysten. De lever i klynger og fester seg til steiner, fjell og annet underlag ved hjelp av en byssustråd. Blåskjell er en viktig næringskilde for flere dyr, bl.a. sjøstjerner, krabber og dykkender, og er således en nøkkelart i økosystemet. Blåskjell blir brukt både til menneskemat og til agn. I Norge foregår endel dyrking av blåskjell, spesielt i fjorder på Vestlandet .
Smalsund, Skjebstadkilen, Arendal, Vest-Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5422x3615px)
BB_20170719_0034