Pycnoporellus fulgens / Flammekjuke (NT)

NT
Nær truet
BB 15 0533 / Pycnoporellus fulgens / Flammekjuke
X
 
Pycnoporellus fulgens / Flammekjuke (NT)
Flammekjuke lever i fuktig, eldre granskog på høy bonitet. Den er nedbryter på stubber og læger av gran, svært ofte på ved som på forhånd er angrepet av rødrandkjuke. Flammekjuke er en sørøstlig art som er svært sjelden i Norge. Kilde: Artsdatabanken.
Sørbybekken, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4084x6399px)
BB 15 0533