Inula salicina / Krattalant (NT)

NT
Nær truet
bb244 / Inula salicina / Krattalant
X
 
Inula salicina / Krattalant (NT)
Krattalant (Inula salicina) er en kalkkrevende karplante som vokser i artsike og kalkrike strandenger.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
Bård Bredesen
Dias (513x800px)
bb244