Toninia philippea (CR)

CR
Kritisk truet
SR0_9004 / Toninia philippea
X
 
Toninia philippea (CR)
Toninia philippea er en sørlig, varmekjær kalkbergart som i Norge kun er kjent fra seks nærliggende lokaliteter i Hole (Buskerud). Alle forekomster er sparsomme og lokalitetene kan være utsatt for gjengroing. Arten er trolig utsatt for generelle effekter av fragmentasjon og svært liten populasjonsstørrelse.
Tyrifjorden, Hole, Buskerud, Norway
18.01.2014
Sigve Reiso
Digitalt bilde (646x891px)
SR0_9004