Clavaria amoenoides / Vridd køllesopp (VU)

VU
Sårbar
SR0_0536 / Clavaria amoenoides / Vridd køllesopp
X
 
Clavaria amoenoides / Vridd køllesopp (VU)
Vridd køllesopp forekommer hovedsakelig i naturbeitemarker og andre åpne grasmarker, men er også funnet noen få ganger i skog (da mest edellauvskog). Her er den avbildet i artsrik slåtteng.
Øvre Gunleiksrud, Tokke, Telemark, Norway
02.09.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2320x3592px)
SR0_0536