Salix daphnoides / Påskepil (VU)
Salix daphnoides (VU)

VU
Sårbar
VU
Sårbar
SIR_2389 / Salix daphnoides / Påskepil <br /> Salix daphnoides
X
 
Salix daphnoides / Påskepil (VU)
Salix daphnoides (VU)
Duggpil er en europeisk endemisk art. Den norske utbredelsen er begrenset til nedre Østlandet, der den vokser på elvebredder og sjøstrender. Duggpil vokser på mark som er utsatt for regelmessige oversvømmelser i forbindelse med vår- og sommerflommer. Utbygging av vassdragene (med vannstandsstandsregulering, forbygninger, påfølgende oppdyrking m.m.) har redusert artens voksestedsarealer. (kilde: www.artsdatabanken.no). Her er arten fotografert langs nedre deler av Heddøla i Notodden.
Heddøla, Notodden, Telemark, Norway
16.07.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3992x2648px)
SIR_2389