Cyphelium inquinans / Gråsotbeger (VU)

VU
Sårbar
DSC_5356 / Cyphelium inquinans / Gråsotbeger
X
 
Cyphelium inquinans / Gråsotbeger (VU)
Gråsotbeger (Cyphelium inquinans) er en liten skorpelav med små runde apotecier på 1-2 mm. Her ses den som svarte prikker på den nakne veden av en svært gammel gran i urskogsnær fjellskog.
Brødalen naturreservat, Trysil, Hedmark, Norway
08.07.2004
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2000x3008px)
DSC_5356