Hericium coralloides / Korallpiggsopp (NT)

NT
Nær truet
_SRE1668 / Hericium coralloides / Korallpiggsopp
X
 
Hericium coralloides / Korallpiggsopp (NT)
Korallpiggsopp (Hericium coralloides) er en sopp knyttet til eldre løvsuksesjoner med mye død ved. Den er ofte å finne på død osp.
Stor-Elvdal, Hedmark, Norway
02.10.2005
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2592x3872px)
_SRE1668