Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Phedimus spurius / Gravbergknapp (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 05 0344 / Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Phedimus spurius / Gravbergknapp
X
 
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Phedimus spurius / Gravbergknapp (SE)
Hovedøya har i nasjonal sammenheng unik, både ut fra de verdifulle kulturminnene og den rike floraren. Den kalkkrevende planten blodstorkenebb er en av karakterplantene. I bakgrunnen står et krutthus ble bygd på begynnelsen av 1800-tallet og brukt for å forsvare byen, som et "forlenget" festningsverk fra Akerhus festning.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
05.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1978x2829px)
BB 05 0344