Fraxinus excelsior / Ask (EN)

EN
Sterkt truet
BB 05 0116 / Fraxinus excelsior / Ask
X
 
Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Demonstrasjon av artsrik løveng med eldre styvingstrær av ask.
Maridalen landskapsvernområde, Oslo, Oslo, Norway
22.05.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2000x3008px)
BB 05 0116