Lobaria amplissima / Sølvnever

KA_07_1_0917 / Lobaria amplissima / Sølvnever
X
 
Lobaria amplissima / Sølvnever
Vanlig blåfiltlav og sølvnever på en løvtrestamme. Artene vokser på ulike rikbarkstrær og er typiske representanter for oseaniske løvskoger. Her er de fotografert i Urddalen i Osen komune i Sør-Trøndelag. En intakt bekkekløft med gammel kystgranskog. Her finnes flere arter knyttet til boreal regnskog som bl.a. gullprikklav.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
12.06.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_07_1_0917