Lobaria pulmonaria / Lungenever

KA_07_1_0890 / Lobaria pulmonaria / Lungenever
X
 
Lobaria pulmonaria / Lungenever
Rike lungeneversamfunn på både løvtrær og bartrær er et kjennetegn på boreal regnskog. Her er lungenever fotografert i Urddalen i Osen komune i Sør-Trøndelag. En intakt bekkekløft med gammel kystgranskog. Her finnes flere arter knyttet til boreal regnskog som bl.a. gullprikklav.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
12.06.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_07_1_0890