Cortinarius suaveolens / Lilla jordbærslørsopp (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110909_3198 / Cortinarius suaveolens / Lilla jordbærslørsopp
X
 
Cortinarius suaveolens / Lilla jordbærslørsopp (EN)
Lilla jordbærslørsopp er en sjelden slørsopp som danner mykorrhiza med lind og trolig hassel og eik. De fleste funnstedene er i kalklindeskog, men den er også funnet i rik amfibolitt-lindeskog. Her er den fotografert i en kalklindeskog i Nesøytjern naturreservat.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_110909_3198