Epipactis palustris / Myrflangre (EN)

EN
Sterkt truet
KA_06_1_0799 / Epipactis palustris / Myrflangre
X
 
Epipactis palustris / Myrflangre (EN)
Myrflangre er en sjelden orkidee som vokser på myrer og våte enger på kalkrik grunn. Bildet er fra Gjellebekkmyrene naturreservat i Lier kommune i Buskerud. Arten er begunstiget av slått ved at konkurransesterke arter blir holdt nede.
Gjellebekkmyrene, Lier, Buskerud, Norway
06.07.2006
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_06_1_0799