Picea sitchensis / Sitkagran (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_100513_2624-2628 / Picea sitchensis / Sitkagran
X
 
Picea sitchensis / Sitkagran (SE)
Sitkagrana ble først plantet i Norge ved overgangen til 1900-tallet, og fra rundt 1950 spilte den en viktig rolle i skogreising på kysten av Vestlandet og i Nord-Norge. Sitkagrana vokser raskere og har en større produksjon enn både gran, furu og bjørk, og i dag har vi om lag 500 000 dekar sitkagranskog i Norge. Treet har blågrønne og svært spisse nåler som har to hvite bånd på undersiden. På avstand får treet derfor et grålig skjær over seg. Kilde: www.sabima.no Gran er et fremmed treslag på Vestlandet da treslaget ikke har etablert seg her på naturlig vis. Istedet har skogbruket gjennom mange år drevet med systematisk skogplanting av gran. Skogplantingen er en trussel mot det biologiske mangfoldet da de naturlige og ofte rike løvskogene og kystlyngheiene forsvinner på bekostning av granplantefelt.
Runde, Herøy, Møre og Romsdal, Norway
14.05.2010
Kim Abel
Digitalt (7391x1698px)
KA_100513_2624-2628