Lobaria pulmonaria / Lungenever
Ramalina thrausta / Trådragg (VU)

VU
Sårbar
KA_110817_4248 / Lobaria pulmonaria / Lungenever <br /> Ramalina thrausta / Trådragg
X
 
Lobaria pulmonaria / Lungenever
Ramalina thrausta / Trådragg (VU)
Dølaelva naturreservat ble vernet i 1992 og er en av våre boreale kystregnskoger og den huser flere sjeldne og utryddingstruede lavarter. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet. Lungenever som vokser på gran er ett av kjennetegnene på boreal regnskog. På bildet er også grankvistene fylt av den sjeldne laven trådragg. En art som vokser i fuktige og gamle barskoger på berg og grankvister.
Dølaelva naturreservat, Namdalseid, Nord-Trøndelag, Norway
17.08.2011
Kim Abel
Digitalt bilde (3744x5616px)
KA_110817_4248