Platanthera montana / Grov nattfiol

KA_120617_2842 / Platanthera montana / Grov nattfiol
X
 
Platanthera montana / Grov nattfiol
Slåttemark er en naturtype som det har blitt mye mindre av de siste tiårene. Slåttemark på ugjødsla og rik mark er svært artsrike og viktig å vare på. Bildet viser engene rundt Solli i Asker hvor det bl.a. er mye grov nattfiol. Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde denne floraen. Grov nattfiol er knytta til beite- og slåtteenger, samt lysåpen skog, for det meste på baserik grunn. På bildet vises også mye blåfjær, smalkjempe og gulaks.
Solli, Asker, Akershus, Norway
17.06.2012
Kim Abel
Digitalt (4896x3264px)
KA_120617_2842