KA 01 00 0072
X
 
Boreal kystregnskog, fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede arter som bl.a. trønderlav og granfiltlav.
Solem naturreservat, Grong, Nord-Trøndelag, Norway
Kim Abel
Dias (800x528px)
KA 01 00 0072