BB_20220123_0013
X
 
I forbindelse med skogsdrift merkes skog som ikke skal hogges eller der det skal tas andre spesielle miljøhensyn. Miljøhensyn under skogsdrift inngår som en vikitg del av skogbrukets miljøstertifisering.
Bergerskogen, Nesodden, Viken, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5504x8256px)
BB_20220123_0013