BB 10 0515
X
 
Åpen grunnlendt kalkmark med forekomst av de kravstore plantene krattalant og smalsøte. Smalsøte har gått kraftig tilbake i Norge og finnes i dag bare på noen få lokaliteter. Arten er truet av gjengroing (opphør av beite / slått) og inngrep. Spredning av fremmede planter kan også utgjøre en alvorlig trussel.
Malmøya og Malmøykalven naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Digitalt bilde (3789x2845px)
BB 10 0515