Antall bilder funnet: 62
BB 13 0321 / Fucus vesiculosus / Blæretang
BB_20190802_0257 / Lagenorhynchus acutus / Kvitskjeving
BB_20190802_0256 / Lagenorhynchus acutus / Kvitskjeving
BB_20190802_0300 / Lagenorhynchus acutus / Kvitskjeving
BB 13 0054 / Gadus morhua / Torsk
BB 13 0055 / Gadus morhua / Torsk
BB 06 0169
BB 13 0056 / Gadus morhua / Torsk
KA_171018_24 / Phoca vitulina / Steinkobbe
BB 13 0320 / Fucus vesiculosus / Blæretang
BB 13 0566 / Fucus vesiculosus / Blæretang
BB_20190802_0301 / Lagenorhynchus acutus / Kvitskjeving
BB 12 0447
BB 13 0319 / Fucus vesiculosus / Blæretang
BB 12 0446
BB 06 0170
BB_20190802_0269 / Lagenorhynchus acutus / Kvitskjeving
BB 08 0182 / Sorbus aucuparia / Rogn
BB_20190112_0051
KA_171018_8 / Phoca vitulina / Steinkobbe
X