Scorzonera humilis / Griseblad (NT)

NT
Nær truet
KA_120522_5224 / Scorzonera humilis / Griseblad
X
 
Scorzonera humilis / Griseblad (NT)
Griseblad har hatt og fortsatt har en viss tilbakegang, og fordi den er knyttet til naturtyper i tilbakegang. Arten er nå begrenset til Østfold. Her er den imidlertid fortsatt nokså hyppig i indre og østre deler, men har gått tilbake på kysten. Arten er knyttet til frisk kulturmark (slåtteeng, beitemark, beitete skogkanter og åpen krattskog) og synes å være favorisert av beite. Forekomstene i Norge ligger på nordgrensa.
Benestads backar naturreservat, Skåne, Sweden
Kim Abel
Digitalt (3744x5616px)
KA_120522_5224