Crepis praemorsa / Enghaukeskjegg (NT)

NT
Nær truet
BB_20180531_0057 / Crepis praemorsa / Enghaukeskjegg
X
 
Crepis praemorsa / Enghaukeskjegg (NT)
Enghaukeskjegg er en sjelden kulturmarksart knyttet til tradisjonelle slåtteenger, beiteenger og beitet skog. Arten har en forholdsvis vid utbredelse på Østlandet, men er i tilbakegang grunnet opphørt tradisjonell hevd.
Naturhistorisk museum, Tøyen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4358x6530px)
BB_20180531_0057