Alnus incana / Gråor

BB_20181014_0078 / Alnus incana / Gråor
X
 
Alnus incana / Gråor
Bildet viser karakteristiske symptmer etter Phytophthora på barken av gråor, bestående av tjærefargete flekker og sprekker. Sørkedalselva i bakgrunnen. Slektsnavnet Phytophthora kommer fra gresk og betyr planteødelegger. De hører til et eget rike (Stramenophila) på linje med sopp-, dyre- og planteriket. På verdensbasis er det påvist ca. 150 arter, der noen er blant de verste skadejørerene som finnes på treaktige vekster. De fleste Phytophthora-arter erjordboende, men sporene sprer seg effektivt med vann.
Sørkedalselva, Sørkedalen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4889x7822px)
BB_20181014_0078