Gloeophyllum protractum / Langkjuke (VU)

VU
Sårbar
SIG_0408 / Gloeophyllum protractum / Langkjuke
X
 
Gloeophyllum protractum / Langkjuke (VU)
Langkjuke (Gloeophyllum protractum) er en kjuke knyttet til tørre eksponerte dødvedstokker av furu. Arten finnes i all hovedsak i gamle furuskoger med mye død ved og lang kontinuitet.
Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, Norway
28.09.2017
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5051x3372px)
SIG_0408