Primula veris / Marianøkleblom (VU)

VU
Sårbar
SR0_7224 / Primula veris / Marianøkleblom
X
 
Primula veris / Marianøkleblom (VU)
Storfebeitet kalkfuruskog med lang beitekontinuitet var tidligere en vanlig naturtype, men i dag svært sjeldent. Slike halvåpne skoger har et helt spesielt biologsmangfold knyttet til seg, både av skogsarter og mer lyselskende kulturmarksarter. Marianøkleblom som ses på bildet er typisk for halvåpen kulturmarks.
Tyrifjorden, Hole, Buskerud, Norway
04.06.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2491x3734px)
SR0_7224