Hesperis matronalis / Dagfiol (LO)
Solidago canadensis / Kanadagullris (SE)

LO
Fremmedart
Lav risiko
SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 12 0399 / Hesperis matronalis / Dagfiol <br /> Solidago canadensis / Kanadagullris
X
 
Hesperis matronalis / Dagfiol (LO)
Solidago canadensis / Kanadagullris (SE)
Dagfiol er fremmed prydplante i Norge, som naturlig hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den har trolig kommet inn som hagestaude før midten av 1800-tallet og forekommer i dag i store deler av Norge. Arten er en relativt storvokst plante med fiolette hvite eller blomster. Den har rikelig frøformering og evne til å fortrenge stedegen vegetasjon. Dagfiol kan opptre i store mengder i veikanter, jernbanekanter, industritomter og annen skrotemark i vid betydning, samt i gjengroende grasmark og eng. Noen steder i indre Oslofjord, slik som her på Nakholmen, invaderer den strandenger. Her opptrer den sammen med store mengder av den fremmede problemplanten kanadagullris, som enda ikke har begynt å blomstre.
Nakholmen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4360px)
BB 12 0399