Geranium phaeum / Brunstorkenebb (LO)

LO
Fremmedart
Lav risiko
BB 12 0395 / Geranium phaeum / Brunstorkenebb
X
 
Geranium phaeum / Brunstorkenebb (LO)
Brunstorkenebb er en fremmed prydplante i Norge, som naturlig hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa. Den har både klonal vekst med jordstengler og frøspredning. Brunstorkenebb har evnen til å danne store og tette bestander i edelløvskog, der den kan konkurrere ut store deler av den naturlige vegetasjonen. Her har den invadert en edelløvskog på Nesodden.
Løes, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4517px)
BB 12 0395